Raamatupidamisteenus

Digitaalne raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenused erineva suurusega ettevõtetele!

MTÜd, korteriühistud, ehitussektor, online poed, teenuste pakkujad, tootmis ettevõtted, toitlustussektor, infotehnoloogia, tervisehoid jne

Kogu raamatupidamine on digitaalne.

Pole vahet kas elat Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares või Rakveres. Teostame teenused interneti vahendusel.

e Raamatupidamisteenus

Tasuta konsultatsioon

Kui otsite personaliseeritud ja kvaliteetsetet raamatupidamisteenust olete jõudnud õigesse kohta. Meie teenuseid usaldavad paljud Eesti ettevõtted. Võtke ühendust ja lepime kokku esmase tasuta konsultatsiooniaja.

Raamatupidamisteenused

Teenused

Toome siin välja erinevad raamatupidamisteenused mida klientidele pakume.

MTÜ raamatupidamine

Raamatupidamisteenus mittetulundus ühingutele.

FIE Raamatupidamine

Raamatupidamisteenus füüsilisest isikust ettevõtetele.

OÜ raamatupidamine

Osaühingu raamatupidamisteenus.

KÜ raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamisteenus.

Raamatupidamise korrastamine

Raamatupidamisteenuse korrastamine

Majandusaasta aruanne

Kord aastas majandusaasta aruande esitamine.

Raamatupidamise konsultatsioon

Raamatupidamisteenuse konsultatsioon.

Raamatupidamine alustavale ettevõttele

Alustava ettevõtte raamatupidamisteenus.

Raamatupidamisteenus

Kvaliteetne raamatupidamine on oluline, et ettevõte saaks oma rahaasju tõhusalt hallata. Raamatupidamine hõlmab mitmeid tegevusi, nagu pangakontode ja maksudokumentide haldamine, müügitehingute ja arvete koostamine ning palju muud. Kui raamatupidamine on korralikult tehtud, saab ettevõte täpse ülevaate oma rahalistest vahenditest ning suudab oma tulevikuks paremini planeerida.

Meie raamatupidamisteenus on mõeldud ettevõtetele ja mittetulundusühingutele, kes soovivad oma raamatupidamise protsessi lihtsustada ja kulud kokku hoida. Meil on üle 10 aasta kogemust selles valdkonnas ning meie meeskond koosneb professionaalsetest raamatupidajatest, kes on kursis kõigi seaduste ja määrustega.

Meie raamatupidamisteenus hõlmab kogu raamatupidamise protsessi, sealhulgas müügiarvete ja ostuarvete töötlemist, panga- ja krediitkaarditehingute sisestamist, palgaarvestust, deklaratsioonide esitamist ja aastaaruande koostamist. Meie eesmärk on pakkuda klientidele täielikku ülevaadet nende finantsolukorrast, et nad saaksid teha informeeritud otsuseid.

Meie raamatupidamisteenus on paindlik ja kohandatav vastavalt klientide vajadustele. Meie kliendid saavad valida, kas nad soovivad jooksvat või kord kuus raamatupidamisteenust. Lisaks pakume ka online-raamatupidamist, mis võimaldab klientidel jälgida oma finantsteavet reaalajas.

Meie meeskond on kogenud ja pädev ning meie klientide rahulolu on meie jaoks esmatähtis. Meie raamatupidajad on koolitatud ja kursis kõigi seaduste ja määrustega, et tagada klientidele täpne ja õigeaegne raamatupidamine. Meie eesmärk on pakkuda klientidele kõrgetasemelist teenust ja aidata neil saavutada oma finants- ja ärieesmärgid.

Raamatupidamise lahendused

Meie raamatupidamisteenus pakub mitmeid lahendusi, mis aitavad klientidel oma äritegevust paremini korraldada. Siin on mõned peamised lahendused, mida me pakume.

Raamatupidamise konsultatsioon

Meie kogenud raamatupidajad pakuvad klientidele professionaalset nõu ja konsultatsiooni, mis aitavad neil paremini mõista oma raamatupidamise olukorda ning teha õigeid otsuseid. Meie konsultatsiooniteenused hõlmavad järgmist:

 • Raamatupidamise strateegia ja planeerimine
 • Finantsanalüüs ja prognoosimine
 • Maksunõustamine ja -planeerimine
 • Raamatupidamise tarkvara valik ja rakendamine

Deklaratsioonide esitamine

Meie raamatupidajad tagavad, et kliendi deklaratsioonid esitatakse õigeaegselt ja täpselt vastavalt seadustele ja määrustele. Meie deklaratsiooniteenused hõlmavad järgmist:

 • Käibemaksudeklaratsioonide esitamine
 • Töötasudeklaratsioonide esitamine
 • Sotsiaalmaksudeklaratsioonide esitamine
 • Tulumaksudeklaratsioonide esitamine

Müügiarvete koostamine

Meie raamatupidajad koostavad klientidele müügiarved vastavalt nende vajadustele ja nõuetele. Meie müügiarveteteenused hõlmavad järgmist:

 • Müügiarvete koostamine
 • Müügiarvete esitamine klientidele
 • Müügiarvete jälgimine ja maksmise kontrollimine

Kasutades raamatupidamistarkvara Merit Aktivat, tagame, et kõik arvete koostamine ja esitamine toimub kiiresti ja täpselt.

Maksude käsitlemine

Maksude käsitlemine on raamatupidamise üks olulisemaid aspekte, kuna maksude korrektsel arvestamisel ja deklareerimisel on ettevõtte jätkusuutlikkuse tagamisel ja seaduslikkuse tagamisel suur roll.

Käibemaks

Käibemaks on üks olulisemaid maksuliike, mida ettevõtted peavad arvestama ja deklareerima. Käibemaksu arvestatakse müüdud kaupade ja teenuste pealt ning sellest saadud sisendkäibemaksu saab maha arvata ostetud kaupade ja teenuste pealt. Käibemaksu arvestamisel tuleb jälgida erinevaid käibemaksu määrasid, mis sõltuvad kauba või teenuse liigist.

Töötasu

Töötasu on üks olulisemaid kulusid, mida ettevõtted peavad arvestama ja deklareerima. Töötasu hulka kuuluvad töötaja põhipalk, lisatasud, preemiad, hüvitised, maksud ja sotsiaalmaksud. Töötasu arvestamisel tuleb jälgida töötajatele kehtestatud tööaja- ja puhkuseeskirju ning maksuseadusi.

Puhkusetasu

Puhkusetasu on töötajale makstav tasu puhkuse ajal. Puhkusetasu arvestamisel tuleb jälgida töölepingus kokkulepitud puhkusepäevi ja -tasusid ning maksuseadusi.

Maksude käsitlemisel tuleb arvestada ka haigekassa makse, mis on tööandja kohustus töötaja tervisekindlustuse tagamiseks. Haigekassa maksete arvestamisel tuleb jälgida haigekassa poolt kehtestatud makseprotsente ja -piirmäärasid.

Aastaaruande koostamine

Raamatupidamisteenuse osutajana pakume oma klientidele professionaalset aastaaruande koostamise teenust. Aastaaruande koostamine on oluline osa ettevõtte raamatupidamise protsessist, mis tuleb esitada Äriregistrile hiljemalt kuue kuu jooksul peale majandusaasta lõppu. Meie eksperdid teevad kõik vajalikud toimingud, et tagada teie ettevõtte aastaaruande täpne ja õigeaegne esitamine.

Aastaaruande koostamise protsess hõlmab raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamist. Raamatupidamise aastaaruanne annab ülevaate ettevõtte finantsseisundist ja majandustulemustest, samas kui tegevusaruanne kirjeldab ettevõtte tegevust ja tulemuslikkust. Meie spetsialistid koostavad aastaaruande vastavalt Eesti raamatupidamise standarditele ja seadustele.

Aastaaruande koostamise protsess algab ettevõtte raamatupidamise dokumentide ülevaatamisega. Meie eksperdid kontrollivad kõiki raamatupidamisdokumente, sealhulgas müügi- ja ostuarveid, pangakonto väljavõtteid, palgaarvestuse dokumente ja muid finantsdokumente. Seejärel koostatakse raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne vastavalt ettevõtte finantsandmetele.

Meie raamatupidamisteenuse spetsialistid kasutavad kaasaegseid tarkvaralahendusi, et tagada aastaaruande täpsus ja õigeaegne esitamine. Meie teenus hõlmab ka aastaaruande elektroonilist esitamist Äriregistrile. Lisaks sellele pakume oma klientidele ka nõustamist ja juhendamist seoses aastaaruande koostamise ja esitamisega seotud küsimustes.

Raamatupidamisteenuse hind

Meie raamatupidamisteenuse hind sõltub algdokumentide arvust ühes kalendrikuus. Paketid on kohandatud vastavalt ettevõtte suurusele ja vajadustele ning sisaldavad põhiteenuseid ja võimalust valida lisateenuseid vastavalt vajadusele. Meie teenuse hinnakiri on selge ja läbipaistev, ning meie kliendid saavad igakuiselt ülevaate teenuse osutamise töömahust ja sellega kaasnevatest kuludest.

Meie paketid ja hinnad on järgmised:

 • Uus ettevõte kuni 10 algdokumenti kuus – 50 €
 • Alustav ettevõte 11 kuni 50 algdokumenti kuus – 90 €
 • Mini ettevõte 51 kuni 100 algdokumenti kuus – 130 €
 • Mikro ettevõte 101 kuni 150 algdokumenti kuus – 170 €

Kui ettevõtte majandustegevus peatub mõneks ajaks ja on vajadus esitada vaid maksudeklaratsioone ja muid seadustes ettenähtud aruandeid, lepitakse kokku uus teenuse hind vastavalt vajadusele.

Lepingulisele kliendile pakume konsultatsiooni ja nõustamist tasuta. Meie raamatupidajad on alati valmis vastama kliendi küsimustele ja aitama leida sobivaid lahendusi. Meie eesmärk on tagada klientidele kvaliteetne teenus ja rahulolu.

Kuutasu sisaldab järgmisi põhiteenuseid:

 • Alg- ja lähetekirjete töötlemine
 • Pangatehingute töötlemine
 • Müügi- ja ostuarvete töötlemine
 • Põhivara ja amortisatsiooni arvestus
 • Töötajate palgaarvestus
 • Maksudeklaratsioonide esitamine
 • Aastaaruande koostamine

Lisaks on võimalik valida erinevaid lisateenuseid vastavalt vajadusele, nagu näiteks:

 • Eraisikute maksudeklaratsioonide esitamine
 • Käibedeklaratsioonide esitamine
 • Töölepingute koostamine
 • Kassapõhine arvestus

Kliendisuhtlus

Suhtlemine maksuametiga

Meie raamatupidamisteenuse osutamisel on oluline suhelda maksuametiga, et tagada klientidele maksudega seotud õiguskindlus ja vältida võimalikke probleeme. Meie kogenud raamatupidajad suhtlevad maksuametiga klientide eest, et tagada nende äritegevuse seaduslikkus.

Kui on vaja esitada maksudeklaratsioone, siis teeme seda tähtaegselt ja täpselt, et vältida võimalikke trahve. Meie raamatupidajad on kursis kõigi maksuseadustega ja suudavad neid klientidele selgitada.

Klienditugi

Meie raamatupidamisteenus hõlmab ka kliendituge, et klientide küsimustele vastata ja probleemidele lahendusi pakkuda. Meie klienditoe meeskond on alati valmis klientide abistamiseks ja nõustamiseks.

Kliendid saavad meiega ühendust võtta telefoni, e-posti või veebivormi kaudu. Meie klienditoe meeskond vastab kiiresti ja professionaalselt kõigile klientide küsimustele ja probleemidele.

Lisaks pakume klientidele ka personaalset konsultatsiooni, et aidata neil oma ettevõtte raamatupidamise ja maksudega seotud küsimustega toime tulla. Meie kogenud raamatupidajad on alati valmis klientidele nõu ja abi pakkuma.

Raamatupidamise parandamine

Kui olete märganud, et teie ettevõtte raamatupidamine ei ole korras, siis võib olla aeg kaaluda raamatupidamise parandamist. Meie kogenud raamatupidajad saavad aidata teil tuvastada probleeme ja pakkuda lahendusi, et tagada teie raamatupidamisprotsessi sujuv toimimine.

Meie raamatupidamise parandamise teenus hõlmab järgmist:

 • Ülevaade teie praegusest raamatupidamisprotsessist ja tuvastatud probleemidest.
 • Lahenduste väljatöötamine probleemide lahendamiseks ja tulevikus nende vältimiseks.
 • Võimalike muudatuste rakendamine teie raamatupidamisprotsessis, et tagada selle tõhus toimimine.
 • Koolitus teie meeskonnale, et tagada uute protsesside tõhus rakendamine ja jätkusuutlikkus.

Meie eesmärk on pakkuda teile usaldusväärset ja tõhusat raamatupidamisteenust, mis vastab teie ettevõtte vajadustele. Kui teil on küsimusi või soovite rohkem teada saada meie raamatupidamise parandamise teenuse kohta, võtke meiega ühendust.

raamatupidamisteenus

Raamatupidamisteenus on teenus, mis hõlmab ettevõtte või üksikisiku finantsdokumentide haldamist ja aruandluse koostamist. Raamatupidajad aitavad teil hoida korras finantsdokumentatsiooni ja koostada finantsaruandeid. Raamatupidamisteenused võivad sisaldada tegevusi nagu pangakontode ja maksudokumentide haldamine, müügitehingute ja ostutehingute dokumenteerimine, töötajate palkade ja maksude arvestamine ja maksuvormide täitmine. Raamatupidamisteenused aitavad teil hoida korras oma rahalisi dokumente ja teha kindlaks, et teie ettevõte või isiklik finantsolukord on tervikuna tasakaalus ja jälgitav.

Raamatupidamise tellimisel professionaalidelt on palju eeliseid. Peamine nende eeliste hulgas on terviklikkuse säilitamine.

Lisaks aitab raamatupidamise tellimine professionaalilt tagada, et maksate makse õigesti ja õigel, saumuti aidates maksimeerida teie kasumlikkust ja mis kõige tähtsam, annab teile rohkem aega oma igapäevasele äritegevusele keskendumiseks.

Otsuse kutselise raamatupidaja palkamiseks langetab sageli hiliste õhtutundideni töötanud ettevõtte omanik, kes avastab, et ta ei ole ikka veel oma raamatupidamiskohustustega kursis. Selleks ajaks on raamatupidamine tavaliselt sassis. Tihtipeale võidakse raisata aega ja raha. Raamatupidaja palkamine aitab tuua selgust kulude ja tulude üle ning säästab teid üleliigsest stressist.

Raamatupidamisteenuse hind sõltub töömahust ja kliendi soovitud lisateenustest. Tavaliselt algab hind 45 eurost kuus, kuid see võib varieeruda vastavalt kliendi vajadustele ja ettevõtte suurusele. Enne teenuse tellimist on soovitatav küsida personaalset hinnapakkumist, et saada täpsem ülevaade teenuse maksumusest.

Kande hind raamatupidamises sõltub töömahtudest ja kande keerukusest. Lihtsamate kande hind on tavaliselt madalam kui keerukamate kande hind. Kande hind võib varieeruda vastavalt teenusepakkujale ja kliendi vajadustele. Enne teenuse tellimist on soovitatav küsida täpsemat ülevaadet teenuse maksumusest.

Raamatupidamise hinnakalkulaatorit saab kasutada lihtsalt ja kiiresti, et saada ülevaade teenuse maksumusest. Kalkulaatoris tuleb sisestada ettevõtte suurus, tööde maht ja soovitud lisateenused. Seejärel näidatakse välja teenuse hind. Kalkulaatorit saab kasutada ka orienteeruva hinnapakkumise saamiseks.

Olulised aspektid raamatupidamises hõlmavad korrektsust, täpsust ja õigeaegsust. Raamatupidamises tuleb järgida seadusi ja nõudeid, esitada deklaratsioone ja aruandeid õigeaegselt ning hoida korras kõik ettevõtte finantsdokumendid. Samuti on oluline kasutada usaldusväärset raamatupidamistarkvara ja vajadusel pöörduda spetsialistide poole.