Raamatupidamisteenus

FIE raamatupidamine

Füüsilisest isikust ettevõtja raamatupidamine. FIE ramarupidamine on korraldatud kas tekke- või kassapõhiselt. 

Kassapõhine raamatupidamine. Päevaraamatusse tehakse kulud ja tulud kronoloogilises järjekorras kui tekivad laekumised või väljamaksed. 

Tekkepõhine raamatupidamine. Tehingud kajastatakse vastavalt toimumise ajale olenemata kas raha on tasutud või laekunud.