Raamatupidamisteenus

Raamatupidamine

Raamatupidamine erineva suurusega ettevõtetele!

MTÜd, korteriühistud, ehitussektor, online poed, teenuste pakkujad, tootmis ettevõtted, toitlustussektor, infotehnoloogia, tervisehoid jne

Kogu raamatupidamine on digitaalne.

Pole vahet kas elat Tallinnas, Tartus, Pärnus, Kuressaares või Rakveres. Teostame teenused interneti vahendusel.

Raamatupidamine

Tasuta konsultatsioon

Kui otsite personaliseeritud ja kvaliteetsetet raamatupidamisteenust olete jõudnud õigesse kohta. Meie teenuseid usaldavad paljud Eesti ettevõtted. Võtke ühendust ja lepime kokku esmase tasuta konsultatsiooniaja.

Raamatupidamisteenused

Teenused

Toome siin välja erinevad raamatupidamisteenused mida klientidele pakume.

MTÜ raamatupidamine

Raamatupidamisteenus mittetulundus ühingutele.

FIE Raamatupidamine

Raamatupidamisteenus füüsilisest isikust ettevõtetele.

OÜ raamatupidamine

Osaühingu raamatupidamisteenus.

KÜ raamatupidamine

Korteriühistu raamatupidamisteenus.

Raamatupidamise korrastamine

Raamatupidamisteenuse korrastamine

Majandusaasta aruanne

Kord aastas majandusaasta aruande esitamine.

Raamatupidamise konsultatsioon

Raamatupidamisteenuse konsultatsioon.

Raamatupidamine alustavale ettevõttele

Alustava ettevõtte raamatupidamisteenus.

Raamatupidamine

Raamatupidamine on majandustegevuse juhtimise oluline koostisosa, mille eesmärk on pidada arvestust ja saada ülevaade oma majandustulemustest ning finantsseisust. Raamatupidamise aluseks on raamatupidamise seadus, mis sätestab raamatupidamise korraldamise põhimõtted ja nõuded.

Raamatupidamise seadus reguleerib raamatupidamise kohustuslikke elemente, mis hõlmavad aktivasid, passivasid, tulusid, kulusid, maksude arvestust ja käibemaksu arvestust. Aktivad on ettevõtte varad, mis on kasulikud ettevõtte tegevusele ning passivad on ettevõtte kohustused ja kohustused.

Raamatupidamine peab vastama riigi poolt määratud standarditele, et tulemused oleksid võrreldavad ning arusaadavad. Raamatupidamise korraldamisel tuleb järgida põhimõtet, et raamatupidamise kandeid tehakse kajastatavate tehingute alusel ning raamatupidamise kanded tuleb teha õigesti ja täpselt.

Maksude arvestus on raamatupidamise oluline osa, mis hõlmab maksude deklareerimist ja maksude maksmist. Maksude arvestus peab vastama seaduse nõuetele ning maksude deklareerimisel ja maksmisel tuleb järgida tähtaegu.

Käibemaksu arvestus on samuti oluline raamatupidamise osa, mis hõlmab käibemaksu deklareerimist ja käibemaksu tasumist. Käibemaksu arvestus peab vastama seaduse nõuetele ning käibemaksu deklareerimisel ja tasumisel tuleb järgida tähtaegu.

Meie ettevõte pakub kvaliteetset ja usaldusväärset raamatupidamisteenust, mis vastab kliendi vajadustele. Meie spetsialistid on pühendunud oma tööle ning tagavad, et kliendi raamatupidamine on alati korras. Meie raamatupidamisteenus hõlmab kõiki vajalikke tegevusi, mis on seotud ettevõtte finantsarvestusega.

Raamatupidamise hind

Meie raamatupidamisteenuse hind sõltub kliendi vajadustest ja ettevõtte suurusest. Pakume erinevaid teenuspakette, mis vastavad erinevatele vajadustele. Meie hinnad on konkurentsivõimelised ning meie teenused on alati kvaliteetsed.

Allpool on toodud tabel meie raamatupidamisteenuse hindadega:

TeenusHind
Kuu algdokumentide töötlemine50€
Kuu müügiarvete koostamine20€
Kuu ostuarvete sisestamine20€
Kuu palgaarvestus30€
Aastaaruande koostamine300€

Meie hinnad võivad erineda vastavalt kliendi vajadustele ning teenuste mahule. Kui soovite saada täpsemat hinnapakkumist, võtke meiega ühendust.

Ettevõtte raamatupidamine

Meie ettevõtte raamatupidamine hõlmab palju erinevaid aspekte, sealhulgas palgaarvestust ja maksudeklaratsioonide esitamist. Oleme teadlikud, et need on olulised osad ettevõtte tegevusest ja seetõttu teeme kõik endast oleneva, et tagada nende korrektne täitmine.

Palgaarvestus

Palgaarvestus on oluline osa ettevõtte raamatupidamisest, kuna see hõlmab töötajate palkade ja maksude arvestust. Meie raamatupidajad on koolitatud palgaarvestuse valdkonnas ning tagavad, et kõik töötajate palgad ja maksud on arvestatud õigesti ja täpselt.

Meie palgaarvestuse teenused hõlmavad järgmist:

 • Töötajate palkade ja maksude arvestus
 • Töötasude maksmine
 • Töötajate palkadeklaratsioonide esitamine
 • Töötajate arvestuse pidamine

Maksudeklaratsioonid

Maksudeklaratsioonide esitamine on oluline osa ettevõtte raamatupidamisest, kuna see tagab, et ettevõte täidab oma maksukohustused õigesti ja täpselt. Meie raamatupidajad on koolitatud maksudeklaratsioonide esitamise valdkonnas ning tagavad, et kõik maksudeklaratsioonid on täidetud õigesti ja täpselt.

Meie maksudeklaratsioonide teenused hõlmavad järgmist:

 • Käibemaksudeklaratsiooni esitamine
 • Tulumaksudeklaratsiooni esitamine
 • Sotsiaalmaksudeklaratsiooni esitamine
 • Muude maksudeklaratsioonide esitamine vastavalt vajadusele

Dokumentide haldamine

Raamatupidamise põhialuseks on dokumendid. Dokumentide haldamine on seega raamatupidamise oluline osa, sest dokumendid tõendavad tehinguid ja nende õigsust ning on vajalikud auditi ja maksukontrolli jaoks. Dokumentide haldamine hõlmab nende säilitamist, korraldamist ja kaitset.

Eesti seadused nõuavad, et raamatupidamise algdokumente tuleb säilitada seitse aastat alates majandusaasta lõpust. Sellesse kategooriasse kuuluvad näiteks müügiarved, ostuarved ja e-arved. Dokumentide säilitamise tähtajad on tähtsad, et tagada nende kättesaadavus auditi ja maksukontrolli ajal.

Dokumentide haldamiseks on soovitatav kasutada elektroonilist dokumentide haldamise süsteemi. See võimaldab dokumendid skaneerida, salvestada ja korraldada, tagades nende kiire ja lihtsa leidmise. Elektroonilised dokumendid on ka turvalisemad kui paberdokumendid, sest neid on lihtsam kaitsta hävitamise ja varguse eest.

Dokumentide haldamisel on oluline järgida ka dokumentide korrektse koostamise põhimõtteid. Dokumendid peavad olema täidetud õigel vormil ja kohustuslikud andmeväljad peavad olema täidetud. Dokumendid peavad olema ka selged ja arusaadavad, et tagada nende õige tõlgendamine ja kasutamine raamatupidamises.

Raamatupidamisprogrammid

Raamatupidamisprogrammid on oluline osa tänapäeva ettevõtete majandustegevuse korraldamisest. Need programmid aitavad ettevõtetel hoida oma finantsandmeid korras ning teha õigeaegselt olulisi finantsotsuseid. Raamatupidamisprogrammid on saadaval nii tarkvarana, mis tuleb installeerida arvutisse, kui ka pilvetehnoloogia abil, kus andmed hoitakse veebiserverites.

Pilvetehnoloogia abil saavad ettevõtted mugavalt ja turvaliselt hallata oma finantsandmeid, olles samal ajal ligipääsetavad igast seadmest ja asukohast. Raamatupidamisprogrammid pakuvad erinevaid funktsioone, nagu näiteks arvete koostamine ja saatmine, kulude jälgimine, palgaarvestus ja palju muud.

Merit on üks populaarsemaid raamatupidamisprogramme Eestis. See programm võimaldab ettevõtetel hõlpsasti hallata oma töötajate palgaarvestust, maksude arvestust ning teha palgaarvestusega seotud aruandeid. Merit Palki kasutavad nii väikesed kui ka suured ettevõtted, kuna see on lihtne ja kasutajasõbralik.

Raamatupidamisprogrammid on tavaliselt väga paindlikud ja neid saab kohandada vastavalt ettevõtte vajadustele. Need programmid võivad olla integreeritud ka teiste ettevõtte tarkvaradega, nagu näiteks müügi- ja laotarkvaradega, mis võimaldab ettevõtetel hõlpsasti hallata kogu oma ettevõtte tegevust ühest kohast.

Müük ja tootmine

Raamatupidamine on ettevõtte juhtimisel oluline osa ning müük ja tootmine on kaks peamist tegevust, mille raamatupidamist tuleb korralikult jälgida. Müügi ja tootmise raamatupidamine hõlmab müügi- ja ostuarveid, laoseisu ning tootmiskulusid.

Müügiarved on dokumendid, mille abil fikseeritakse müügitehingud. Arved tuleb koostada õigesti, et hiljem ei tekiks vaidlusi või probleeme maksuhalduriga. Meie raamatupidamistarkvara võimaldab müügiarvete koostamist automaatselt ning kajastab need korrektselt raamatupidamises.

Ostu- ja müügiarvete kajastamine on oluline ka laoseisu jälgimisel. Meie raamatupidamistarkvara võimaldab toodete ja materjalide liikumist jälgida ning laoseisu korrektselt kajastada. See omakorda aitab ettevõttel vältida liigset laoseisu ning seeläbi säästa kulusid.

Tootmise raamatupidamine hõlmab tootmiskulusid, mille hulka kuuluvad näiteks tööjõukulud, materjalikulud ning tootmises kasutatavate seadmete amortisatsioon. Meie raamatupidamistarkvara võimaldab tootmiskulusid jälgida ning kajastada korrektselt raamatupidamises.

Finantsseisundi analüüs

Finantsseisundi analüüs on oluline osa raamatupidamisest, mis aitab meil mõista ettevõtte finantsolukorda. Selles osas uurime finantsseisundi analüüsi põhimõtteid ning rahavoogude haldamist.

Rahavoogude haldamine

Rahavoogude haldamine on oluline osa ettevõtte finantsjuhtimisest. Meie eesmärk on tagada, et ettevõttel oleks alati piisavalt raha, et täita oma kohustusi. Selleks peame jälgima ettevõtte rahavoogusid ning tegema vajadusel muudatusi.

Rahavoogude haldamiseks kasutame mitmeid meetodeid, sealhulgas:

 • Prognoosime tulevasi rahavoogusid ning planeerime vastavalt.
 • Jälgime ettevõtte rahavoogusid ning teeme vajadusel muudatusi.
 • Tagame, et ettevõttel oleks alati piisavalt raha, et täita oma kohustusi.

Finantsseisund

Finantsseisund on ettevõtte finantsolukorra ülevaade teatud ajahetkel. Selleks vaatame ettevõtte finantsseisundit läbi bilansi, kasumiaruande ning rahavoogude aruande.

Bilanss näitab ettevõtte vara, kohustusi ning kapitali teatud ajahetkel. Kasumiaruanne näitab ettevõtte tulusid, kulusid ning kasumit või kahjumit teatud ajavahemiku jooksul. Rahavoogude aruanne näitab ettevõtte rahavoogusid teatud ajavahemiku jooksul.

Finantsseisundi analüüs aitab meil mõista ettevõtte finantsolukorda ning võimaldab teha otsuseid, mis aitavad ettevõttel kasvada ning arendada.

Konsultatsioonid ja nõustamine

Meie raamatupidamisteenuse lahutamatuks osaks on konsultatsioonid ja maksualane nõustamine. Meie spetsialistid aitavad Teie maksuasjadest aru saada ja hoiavad need korras. Konsultatsioonid erinevatel teemadel, mis hõlmavad raamatupidamist, töötasude arvestust ja üldisi teemasid antud valdkonnas.

Meie konsultatsiooniteenused hõlmavad järgmist:

 • Maksualane nõustamine
 • Raamatupidamisalane nõustamine
 • Tööõiguslikud küsimused
 • Äriplaanide koostamine
 • Asutamiseelsed konsultatsioonid

Meie spetsialistid on kogenud ja pädevad, et aidata Teid erinevate küsimuste lahendamisel. Meie eesmärk on pakkuda Teile kvaliteetset ja usaldusväärset nõustamist, et aidata Teil oma ettevõtet edukalt juhtida.

Maksualase nõustamise osas aitame Teid erinevate maksualaste küsimuste lahendamisel. Meie spetsialistid on kursis Eesti maksuseadustega ja suudavad anda Teile nõu erinevate maksude, sealhulgas käibemaksu ja tulumaksu küsimustes.

Raamatupidamisalase nõustamise puhul aitame Teid erinevate raamatupidamisalaste küsimuste lahendamisel, sealhulgas finantsaruandluse, bilansside ja kasumiaruannete koostamisel.

Tööõiguslike küsimuste puhul aitame Teid erinevate töölepingu seadusega seotud küsimuste lahendamisel, sealhulgas töölepingute koostamisel ja töölepingute lõpetamisel.

Äriplaanide koostamine on oluline ettevõtte käivitamisel ning meie spetsialistid aitavad Teil koostada tugeva äriplaani, mis aitab Teil oma ettevõtet edukalt juhtida.

Asutamiseelsed konsultatsioonid on samuti olulised ettevõtte käivitamisel ning meie spetsialistid aitavad Teil mõista erinevaid seadusi ja regulatsioone, mis on seotud ettevõtte asutamisega.

Väikeettevõtja raamatupidamine

Väikeettevõtja raamatupidamine on oluline osa ettevõtte tegevusest ning seda tuleb teha vastavalt raamatupidamise seaduses sätestatud nõuetele. Meie pakett sisaldab kõiki vajalikke raamatupidamisteenuseid, mis tagavad ettevõtte finantsseisundi täpse ja õigeaegse kajastamise.

E-poodide ja muude väikeettevõtete puhul on oluline tagada, et kõik müügitehingud ja kulud on korrektselt kajastatud ning ettevõtte maksukohustused on täidetud. Meie raamatupidamisteenus sisaldab ka käibemaksudeklaratsioonide ja muude aruannete esitamist, mis aitavad ettevõttel vältida võimalikke maksuprobleeme.

Meie raamatupidamisteenus on paindlik ning võimaldab väikeettevõtjatel keskenduda oma põhitegevusele, samal ajal kui me tagame nende raamatupidamise korrektsuse ja täpsuse. Meie pilvepõhine tarkvara võimaldab arveid luua ükskõik kus Sa ka ei asuks.

Kui otsite usaldusväärset ja professionaalset raamatupidamisteenust oma väikeettevõttele, siis võtke meiega ühendust ja lubame, et te ei pea enam kunagi muretsema oma raamatupidamise pärast.

Korduma kippuvad küsimused

Kuidas korraldada raamatupidamist väikeettevõttes?

Raamatupidamise korraldamine väikeettevõttes on oluline, et tagada ettevõtte finantsseisundi ülevaade ning tagada seaduslike nõuete täitmine. Raamatupidamise korraldamisel tuleb järgida seadusandluse nõudeid ning valida sobiv raamatupidamisprogramm. Soovitame pöörduda raamatupidamisettevõtte poole, kes aitab korraldada raamatupidamist vastavalt ettevõtte vajadustele.

Millised on raamatupidamise seaduse nõuded väikeettevõtetele?

Raamatupidamise seaduse nõuded väikeettevõtetele on sarnased suurettevõtetele. Väikeettevõtetele kehtivad lihtsustatud arvestusmeetodid, kuid kõik raamatupidamise põhimõtted peavad olema täidetud. Näiteks tuleb korraldada raamatupidamine vastavalt heale raamatupidamistavale, esitada aruanded õigeaegselt ning säilitada arhiveerimiseks vajalikud dokumendid.

Millised on erinevused käibemaksukohuslase ja mitte käibemaksukohuslase raamatupidamises?

Käibemaksukohuslase ja mitte käibemaksukohuslase raamatupidamise erinevus seisneb peamiselt käibemaksu arvestuses. Käibemaksukohuslasena tuleb arvestada käibemaksu, esitada käibedeklaratsioonid ning tasuda käibemaksu. Mitte käibemaksukohuslasena tuleb arvestada vaid käibe ning kulude ja tuludega.

Kuidas valida õiget raamatupidamisprogrammi väikeettevõttele?

Õige raamatupidamisprogrammi valimine väikeettevõttele sõltub ettevõtte vajadustest ning tegevusvaldkonnast. Oluline on valida programm, mis vastab seadusandluse nõuetele ning on kasutajasõbralik. Soovitame pöörduda raamatupidamisettevõtte poole, kes aitab valida sobiva raamatupidamisprogrammi.

Millised on raamatupidamise arvestuspõhimõtted ja kuidas neid järgida?

Raamatupidamise arvestuspõhimõtted on reeglid, mida tuleb järgida raamatupidamise korraldamisel. Arvestuspõhimõtted hõlmavad näiteks kulusid ja tulusid, varasid ja kohustusi, käibe arvestust ning aruandlust. Soovitame pöörduda raamatupidamisettevõtte poole, kes aitab järgida raamatupidamise arvestuspõhimõtteid vastavalt seadusandluse nõuetele.

Kuidas korraldada MTÜ raamatupidamist algajatele?

MTÜ raamatupidamise korraldamine algajatele võib olla keeruline ning seetõttu soovitame pöörduda raamatupidamisettevõtte poole, kes aitab korraldada raamatupidamist vastavalt MTÜ vajadustele. Oluline on järgida seadusandluse nõudeid ning valida sobiv raamatupidamisprogramm.